?

Log in

iwannafreakyou. [entries|friends|calendar]
KSL.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Microbiologisch analist [24 Jun 2010|04:34pm]

Ik ben geslaagd!!! Voor mijn verslag heb ik een 8 en voor de verdediging een 7! En vanavond ga ik naar mijn ouders (is het toch goed gekomen). Heb nog geen idee wat we gaan doen, uit eten of thuis eten met voetbal bij. Niet dat het wat uitmaakt want NL is toch door.

Dat wilde ik even aan jullie laten weten. Dit is tevens mijn eerste bericht vanaf mijn iPhone . xxx

Posted via LiveJournal.app.

21 x mew!

[30 Aug 2006|06:35pm]
Niet voor iedereen toegankelijk.
Adden? Ja, dat kan.
Gebruiksaanwijzing: laat een berichtje achter en add zelf.
Makkelijker kan niet.
73 x mew!

navigation
[ viewing | most recent entries ]